МЕНЮ
Кошница

Авторско право

PLANTS.BG като собственик на сайта Ви дава право да разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба, а не за търговска цел.

Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички права и съответните означения.

Не се разрешава материалите от сайта да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел без съгласието на собственика.