За растежа и развитието на растенията са нужни определени химически елементи. По своите функции и значение, те се разделят на две основни групи: неминерални и минерални.

Неминерални химически елементи

Това са водород (Н), кислород (О) и въглерод (С). Тези три елемента растенията усвояват от въздуха и водата. Чрез процеса на фотосинтеза, растенията използват слънчевата енергия за свързване на СО2 от въздуха (източник на въглерод и кислород) и вода (източник на водород и кислород) за синтез на въглехидрати. 

Минерални химически елементи

От почвата се усвояват определени хранителни елементи. Те се разтварят във вода и поглъщат чрез нея от растителните корени. Не всички са в достатъчни количества за нормален растеж. За да се задоволи дефицита им, е необходимо да се внасят в почвата като минерални торове. Минералните хранителни елементи се разделят на две основни групи: макроелементи и микроелементи.

Макроелементите са:

 • Азот (N) - Най-важният за растенията хранителен елемент. Азот се съдържа във всички живи клетки и е необходима част на протеини, ензими и др. Той е част от хлорофила – зеления пигмент, отговорен за фотосинтезата. Азотът осигурява бърз растеж и подобрява качеството на семената и  плодовете. При липса на този елемент се засяга цялото растение - младите му листа излизат все по-дребни, а старите пожълтяват. В такъв случай, внасяйте  в почвата богати на азот торове. Това са:

     - Кристалон Зелен - Специален

 Кристалон Зелен - Специален - За поръчка и повече информация  ТУК 

    Кристалон - Специален - 2 кг - За поръчка и повече информация  ТУК

     - Кристалон Син - Фаза Растеж

  Кристалон Син - Фаза Растеж - За поръчка и повече информация  ТУК 

     Кристалон Син - Фаза Растеж -2 кг - За поръчка и повече информация  ТУК
 Излишъкът на азот се съпътства и от липсата на мед , поради което развитието на растението се забавя, а при цъфтящите растения се губи пищността.

 • Фосфор (Р) - Той е вторият по значение хранителен елемент. Влияе върху оформянето и развитието на корените и растежа на младите растения. Въздейства при узряването на плодовете и семената. Симптомите на фосфорна недостатъчност са намалени размери и бавно развитие на растението, както и синкавият цвят на листата.  Торовете, които може да използвате са:
     -Кристалон - жълт - фаза разсад и млади растения

 Кристалон - жълт  - За поръчка и повече информация  ТУК

Надхвърлянето на фосфорната норма ускорява растежния цикъл  и води до преждевременен цъфтеж и съзряване на плодовете.

 • Калий (К) - необходим е за напъпването на цветовете, както и за процеса фотосинтеза - за фиксиране на въглеродния двуокис, превръщан от растението в скорбяла и захари. Последиците от липсата на калий са пожълтяване краищата на листата, което преминава в покафеняване и обезцветяване. При установена липса използвайте:
      - Кристалон Червен - Фаза Цъфтеж

 Кристалон Червен - За поръчка и повече информация  ТУК

   - Кристалон бял-фаза формиране на плодовете

Кристалон бял  - За поръчка и повече информация  ТУК

Калият  взаимодейства с положителните йони на калция, натрия и магнезия. Ако обаче е в излишък може да провокира липса на тези елементи и тогава растението се оказва сериозно застрашено.

 • Калций (Ca) -  ключов елемент за нивото на pH. Играе съществена роля за структурата на клетъчните стени и здравината на цветята. Важен е за транспорта на други елементи. Липсата на калций е типична за прекалено киселите почви. Видимите последствия се изрязяват в "опърления" вид на листата, а цветовете започват да гният. Излишъците на калий могат да попречат на наличието на калций.
 • Магнезий( Mg)-  съставна част на хлорофила с роля за фотосинтезата. Участва в активизиране на растителни ензими със значение за растежа на растенията. Недостигът му зависи от количеството на калий в почвата. С намаляне излишъците на калий, магнезият става достъпен. Липсата на магнезий личи по пожълтяването между жилките .
 • Сяра (S) - Участва в синтеза на протеини и хлорофил. Подобрява растежа на корените.

Микроелементи:

Съдържат се в много малки количества и обикновено не участват в състава на основните класове органични съединения.

 • Бор (B) -играе съществена роля за развитие на цветните органи, семената и плодовете. Участва в синтеза на захарите. Помага за използването и регулирането на други хранителни елементи. При липсата му се появяват симптоми като при калциевата недостатъчност.
 • Мед (Cu) - необходим е за стабилността на хлорофила. Колкото по-ниска е киселинността на почвата, толкова по-високо е съдържанието му. Недостъгът му води до синкав оттенък на младите листа
 •  Молибден (Mo)  - Играе съществена роля за усвояването на атмосферен азот. Влиза в ензимните системи, регулиращи усвояването и използването на азотните торове. Когато не достига, листата се покриват с жълти петна.
 • Цинк (Zn) - Има съществена роля за консумацията и трансформирането на въглехидрати. Част е от ензимните системи, регулиращи растежа.
 • Желязо (Fe) - Важен за синтез на хлорофил. Участва в усвояването на желязо. Недостигът му се появява под формата на хлороза (пожълтяване на младите листа, зелени остават само жилките им).
 За да избегните липсите от хранителни елементи, редовно наторявайте  растенията си с комбинирани торове.

http://www.plants.bg