МЕНЮ
Кошница

Тиква

 Ботанически особености - У нас са разпространени три вида тикви - Обикновената тиква, едроплодната тиква тиква и мускатната тиква. Те са едногодишни тревисти растения. Кореновата система е силно развита. Корените достигат 1 м дълбочина и 4-5 метра и повече дължина. Обхващат повече от 10 м3 почва. Това дава възможност на растенията, слад като израстват, по-малко да страдат при временно засушаване. Стъблото на тиквите е влачещо , до 3-4 метра дълго. Създадени са сортове с храстовиден хибискус. Листата са едри без прилистници, върху дълги дръжки. Цветовете са разделнополови, мъжки и женски, и са разположени на едно и също растение. Цветовете се отварят сутрим много рано. При застудяване на времето, продължителни дъждове, големи горещини и суховей, когато пчелите не летят, цветовете остават неопрашени, при което окапват. Плодовете са харкатерни с голямо ранообразие на форма и окраска. Повърхността им е гладка или мрежовидно напукана. Големината варира широки граници-от няколко десетки грама до 60-80 кг и по дължина от няколко см до 30-40 см. Семената са елипсовидни, различно едри, слабо заострени откъм обратната страна. Някой форми тиква имат голи семена. Аблолютното тегло на семената е 140-360 грама. Те запазват кълняемостта си 3-4 години.

Изисквания към външните условия- Тиквите произхождат от тропични и субтропочни райони. Те са топлолюбиви и светлолюбиви растения. Семената на тиквата започват да поникват при температура над 14 °C , но оптималната температура за поникванвето им е 25-28 °C. Младите растения са чувствителни на най-слабите пролетни слани. Колебанията на въздушната и почвена температура през време на вегетацията се отразяват неблагоприятно върху развитието на растенията. Оптимална температура за растежа и развитието - 22-28°C. Тиквата има огромна листна повърхност и изисква голямо количество вода, затова въпреки мощната й коренова система често страда за вода и поливането на посевите  дава добри резултати.При неполивни условия високите добиви се получават само като се отглеждат на влагоемни почви. Продължителните сухи и силни ветрове действат неблагоприятно върху развитието и по-специално върху плододаването. Лошото действие на ветровете при открити площо се избягва чрез залесяване на кулисни растения.

Изисквания към почвата - Тиквите изискват голямо количество азот, фосфор, калии и то в леснодостъпна форма. Торенето с оборски тор дава отлични резултати. Той трябва да се внася в количество 3000-4000 кг/дка. Освен това  трябва.Освен това трябва да се тори със значителни количества минерални торове: амониев нитрат 30 кг, суперфосфат 50 кг и калиев сулфат 20-25 кг/дка. Тиквите се развиват най-добре бърху похкави и добре аерирани хумусни почви. Затова много подходящо за тех са богатите наносни, глинесто-песъчиви и черноземни почви със запазена структура. Сбитите и студени почви не подхождат на отглеждането им. На леките песъчливи и припечни места те бързо изсъхват поради липсата на влага и дават ниски добиви.

Отглеждане - Тиквите се засяват сравнително късно напролет и парцелите често се заплевяват. Затова се налага пролетно обработка. Семената на тиквата се засяват, когато почвената температура се повиши най-малко на 14°C, като при това се вземат предвид и късните пролетни слани, така че семената да поникнат, когато опасността от слани вече е преминала. Обикновено се засяват повече семена, отколкото е необходимо. За 1 дка в зависимост от едрината на семената са необходими 300-500 грама. 

Прибиране - Тиквите се прибират през втората половина на септември, когато по-голямата част от листата изсъхват. От декар се получават 3000-4000 кг плодове.Набраните плодове се нареждат на слънчево място за 'лагеруване' в продължение около месец.


Често срещани болести:

               Мана  по тикви              

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ

КОРСЕЙТ Р ДФ

  КУАДРИС 25 СК

   ТОПАЗ 100 ЕК

            ИКУЕЙШЪН ПРО           

     Брашнеста мана по тикви

     ТОПАЗ 100 ЕК

       КУАДРИС 25 СК

       Топсин М 70 ВДГ - 20 грама

       Топсин М 70 ВДГ - 50 грама

                       Бактериен пригор (ъгловати петна)              

   Кореново и стъблено гниене 

       Топсин М 70 ВДГ - 20 грама

       Топсин М 70 ВДГ - 50 грама

 


Няма добавени продукти в тази категория.