Акарите са често срещани неприятели по цветята. Те са  дребни, паякообразни и трудно забележими с просто око. Заселват се по листата и леторастите, хранят се като смучат сок и причиняват характерни повреди.

                                       


1. Описание на вредителя

Акарите принадлежат към КЛАС ПАЯКООБРАЗНИ - ARACHNIDA и у нас се срещат няколко вида:

  • Обикновен  паяжинообразуващ акар (Tetranychus ucticae Koch.)
При него съществува ясно изразен полов диморфизъм и сезонен полиморфизъм. Женските индивиди са с удължено тяло, с дължина 0,45mm и широчина 0,45 mm. Летните форми са бледозелени, а зимните - оранжево-червени, с по две  кафяви петна на гърба. Мъжките имат силно стеснено тяло към задния край. Дължината му е 0,3 mm. Яйцето е сферично, с диаметър 0,14 mm, стъкленобяло при снасянето и жълто-зелено при излюпването. Ларвата е жълтозеленикава, с  три двойки крака и дължина 0,14 mm. Нимфата е с четири двойки крака.

  •  Атлантически акар (Tetranychus atlanticus  L.) - има същата биология като предходния вид.

И двата вида имат космополитно разпространение. У нас са икономически важни неприятели по растенията.

             

2. Жизнен цикъл

Акарите развиват  15-20 поколения и зимуват като диапаузираща женска форма под опадалите сухи листа, в пукнатини и растителни остатъци. Напролет презимуващите женски индивиди се активизират. Заселват се по редица стайни и градински цветя.

Акарите снасят яйцата си по долната страна на листата между паяжинните нишки. Ембрионалното развитие  е от 3 до 5 дни.  Ларвите и нимфите се хранят на същите места и завършват развитието си до 20 дни. Оптималните условия за развитието им са  29-30 °C средна денонощна температура и 55 % въздушна влажност. 

3. Повреди

Видовете живеят и се хранят  върху долната страна на листната порърхност. Това е основната причина за късното забелязване на присъствието им по градинските и стайни цветя. Те смучат сок, в резултат на което листът се покрива с характерни белезникави точковидни петънца. При по-силно нападение формират нежна паяжинка, която покрива изцяло листата, летораслите и цветовете на растенията. Листата опадат, а при висока численост  растенията може да загинат напълно. 

           

4. Борба

Преди всично е необходима добра профилактика, за да не се допусне заразяване на растениятаРедовното третиране на градинските и балконски цветя с изброените по-долу инсектициди ще спести много проблеми. Ако забележите вредителя, незабавно изолирайте засегнатото растение. Възможно е и съседните на него растения също да са засегнати. Затова изолирайте и тях и ги третирайте с акарицид    

 5. Препарати

  •   Санмайт 20 ВП.  - 0,075% (7,5 гр. от препарата се разтваря в 10 л. вода) - несистемен тиокарбаматен  инсектицид и акарицид.

      За поръчка и  повече информация ТУК

  • Би-58 - 0,1 % - системен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие
       За поръчка и  повече информация ТУК

За да бъде успешна борбата Ви, задължително добавете прилепител към препарата!

Не забравяйте, че за  победата в борбата с акарите е необходимо постоянство! Едва след това ще се радвате на здрави и красиви цветя!